12

DOGI


   Mužjak argentinske doge,Dogi star 6 godina je doveden u našu ambulantu sa hromošću zadnje desne noge. Naime, do povrede je najvjerovatnije došlo dok se Dogi igrao sa drugim psom prije par dana i od tada hramlje. Pregledom je utvrđena ruptura krucijalnih ligamenata desnog koljena a rentgenološki nalaz je pokazao da se radi o hroničnim povredama koljenog zgloba. Pošto je riječ o starijem psu pređašnje povrede su česte i potrebno je obaviti detaljan pregled da se ne bi mimoišla druga stanja koja mogu biti vezana za ovu povredu. 

   Ruptura krucijalnih ligamenata kod velikih rasa pasa je česta i obično je uzrok pretjeranoj razigranosti psa. Do povrede može da dođe kada se pas oklizne na klizavoj površini, napravi nagli pokret, skoči iz mjesta i slično. Najčešće se javlja kod mladih pasa koji se još nisu dovoljno mišićno razvili mada se javlja i kod jako mišićavih pasa kao što su Stafordski Terijeri i Bul Terijeri. Gojazni i neaktivni psi takođe spadaju u rizičnu grupu.Iako simptomi zavise od prirode bolesti (akutna ili hronična) najčešće se prvo javlja šepanje na povrijeđenu nogu mada pas može da i da odbija da se osloni na istu. Kako vrijeme prolazi bol može da popusti i pas može početi da se oslanja na nogu ali ukoliko se ne učvrsti koljeni zglob recidivi su česti. Još jedna komplikacija koja je moguća kod ove vrste povrede je povreda krucijalnih ligamenata i/ili meniskusa na drugoj nozi ukoliko pas svoju težinu prebacuje na zdravu nogu koja onda trpi dodatno opterećenje. Iako se ovo stanje ne smatra urgentnim potrebno je pravovremeno se javiti veterinaru da bi Vam on savjetovao tok liječenja ,koji može biti medikametozni ili hirurški, da bi se izbjegle dodatne povrede.

   U opštoj anesteziji nakon otvaranja koljenog zgloba utvrđena je i povreda meniskusa. Nakon irigacije i čišćenja zglobnog prostora i oslobađanja meniskusa pristupili smo ekstrakapsularnoj stabilizaciji koljenog zgloba. Postavljen je vještački ligament koji će vršiti funkciju kručijalnih ligamenata kako bi koljeno bez bolnosti moglo da se vrati na prvobitni nivo aktivnosti. Poslije operacije najbitnije je bilo postići apsolutno mirovanje pacijenta. Na odlasku vlasnici su dobili uputstva kako to postići zajedno sa tipom i količinom dnevnih vježbi koje su dozvoljene. 

   Nakon deset dana,na skidanju konaca vlasnici su primjetili smanjenje bolnosti a dvadeset dana nakon operacije Dogi je počeo da se oslanja na nogu.