ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA


Primjena ultrazvuka u veterinarskoj medicini kao savremenog dijagnostičkog sredstva postaje sve raširenija u našoj zemlji. Pri tome, treba imati u vidu prednosti ove dijagnostičke metode, kao i limitacije ultrazvučnog pregleda. Vlasnici kućnih ljubimaca trebali bi da znaju neka osnovna načela pri upotrebi ovog dijagnostičkog sredstva. Vrlo često analogija sa primenom ultrazvuka u humanoj medicini dovodi do konfuzije i stvara zablude kod vlasnika kada su u pitanju pregledi njihovih ljubimaca.

Ultrazvučni pregled je sigurna, neinvazivna dijagnostička tehnika koja omogućava dobijanje informacija o unutrašnjoj arhitekturi organa u grudnoj duplji i abdomenu. Primenom ultrazvuka moguće je pratiti i funkciju nekih organa (npr.rad srca-ehokardiografija).

Ultrazvuk je našao primenu u dijagnostici oboljenja organa grudnog koša (prvenstveno srca i pluća), organa u abdomenu (jetra, bubrezi, digestivni trakt, reproduktivni trakt itd.), oftalmologiji kao i nekih oboljenja vezanih za lokomotorni sistem (povrede tetiva kod konja i sl.).

Pregled ultrazvukom ne može zamjeniti druge dijagnostčke metode (poput npr.rendgenskog pregleda), nego zajedno sa ostalim dijagnostičkim metodama pomaže dobijanju kompletnije informacije o zdravsvenom stanju pacijenta.

Izuzetno je važno pravilno pripremiti pacijenta za pregled. Pacijent mora biti adekvatno pozicioniran (veoma je retka upotreba sedativa pri ultrazvučnom pregledu), a dlaka sa regije koju ili kroz koju pregledamo mora biti ošišana kao za hiruršku pripremu. Dlaka ima tendenciju da sakuplja prljavštinu i vazduh koji mogu biti obrađeni kao greške od strane aparata pri pregledu kao i da onemogućavaju dobar kontakt ultrazvučne sonde i kože pacijenta.

Budući da je vazduh izrazito nepovoljna sredina za ultrazvuk, primena ultrazvučnog gela je neophodna da bi se ostvario potreban kontakt sonde sa kožom pacijenta i shodno tome dobila zadovoljavajuća slika/imidž.

Pomoću ultrazvuka dijagnostika i praćenje trudnoće su postali rutinska procedura u veterinarskoj praksi malih životinja. Trudnoću je moguće dijagnostikovati između treće i četvrte nedelje graviditeta dok pregledi svake dve nedelje nakon tog perioda omogućavaju praćenje vitalnih funkcija plodova.

Broj plodova nije uvek moguće odrediti, pogotovo u slučajevima kada je taj broj veći. Anatomska specifičnost polnih organa kod kuje i mačke onemogućava određivanje tačnog broja plodova osim u slučajevima kada je taj broj jako mali (sto je slučaj kod malih rasa pasa). U takvim slučajevima, ultrazvuk je neophodan da bi se pratile vitalne funkcije ploda i eventualno odredio najpovoljniji momenat za carski rez. Za razliku od upotrebe u humanoj medicini, u veterini malih životinja ultrazvučnim pregledom nije moguće određivanje pola budućeg potomstva.

Kod nekih oboljenja urinarnog trakta ,pre svega oboljenja bubrega i mokraćne bešike, ultrazvučnim pregledom se vrlo lako i sigurno dolazi do dijagnoze. Kamenje u mokraćnoj bešici i eventualno u bubrezima lako je dijagnostikovati ultrazvučnim pregledom. Takođe, promene na bubrezima kao npr. hidronefroza, PKD (policistična bolest bubrega kod mačaka i bul terijera), perirenalna oboljenja i tumori se mogu otkriti još u početnim stadijumima i time omogućiti pravovremenu terapiju.

Nadamo se da Vam je ovaj kratki osvrt na primenu ultrazvuka u veterini pojasnio o kakvoj se vrsti pregleda radi i kakva dijagnostička korist može da bude od njega.