LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA


Zbog sigurnijeg i bržeg puta do dijagnoze posebnu pažnju smo posvetili laboratorijskoj dijagnostici. Mnoge dijagnostičke procedure ne zahtjevaju puno vremena i mogu se uraditi dok su klijenti u klinici, a mogu da nas usmjere ili direktno dovedu do prave dijagnoze.

PREGLED KRVI

U pregled krvi spadaju kompletna biohemija, hormoni, hematologija, krvni razmaz i druge metode.
Rutinska preoperarivna analiza krvi je preporuka za svakog našeg pacijenta. Odstupanje od referentnih vrijednosti može da nam otkrije probleme kod Vašeg ljubimca koji još nisu dali kliničke simptome, a mogli bi da se pogoršaju nakon hirurške intervencije. To je preporuka zbog sigurnosti Vašeg ljubimca. Naravno kod svake sumnje na bolest bubrega ili jetre, endokrinu ili metaboličku bolest i svakog akutno lošeg stanja najviše korisnih informacija dobijamo analizom krvi. 

BRZI TESTOVI

Neke bolesti se mogu otkriti brzim testovima koje je moguće uraditi na licu mjesta. Dovoljan je uzorak krvi, seruma, fecesa ili povraćke. Ovo su neke od bolesti koje možemo otkriti pomoću brzih testova: infektivne bolesti mačaka ( FIV, FeLV ), infektivne bolesti pasa (parvoviroza , infekcije korona virusom, štenećak), giardia, erlihija, lajmska bolest i srčani crv.

Veliki deo rada u laboratoriji zauzima određivanje plodnih dana kod kuja tj. utvrđivanje optimalnog vremena za parenje na osnovu nivoa progesterona i citovaginalnog brisa.

Skarifikat kože nam takođe pomaže u rešavanju problema na koži vaših ljubimaca. Ovom jednostavnom i brzom metodom može se utvrditi prisustvo ektoparazita.

U našoj ambulanti radimo i pripremu seruma za određivanje titra antitela na virus bjesnila. Dovoljno je samo da dovedete vašeg ljubimca, mi ćemo uzorkovati i obraditi kv i poslati serum u referentnu laboratoriju.

Svaki dan se trudimo da naučimo nešto novo što će nama pomoći u dijagnostici a Vašim ljubimcima da na vrijeme dobiju pravu terapiju.